Smernice za privatnost

Poštovani,

na ovoj stranici možete naći informacije o tome kako da upravljate svojim ličnim podacima na ovoj lokaciji (u daljem tekstu: „Lokacija“).

Ove informacije obezbeđujemo ne samo da bismo ispunili zakonske obaveze u vezi sa zaštitom ličnih podataka u okviru Uredbe (EU) 2016/679 (u daljem tekstu: „Uredba“), već i zato što verujemo da je zaštita ličnih podataka osnovna vrednost naše kompanije i želimo da vam pružimo sve informacije koje vam mogu pomoći da zaštite svoju privatnost i da pratite upotrebu vaših podataka u vezi s vašim kretanjem u okviru naše Lokacije.

NAŠA KOMPANIJA

Lokacija i usluge koje se na njoj pružaju predstavljaju ponudu kompanije Candy Hoover Group S.r.l, koja će obrađivati vaše podatke u skladu s trenutnom zakonskom regulativom o zaštiti ličnih podataka. U nastavku možete naći naše kontakte.

Rukovalac podacima i Ovlašćeno lice za zaštitu podataka

Rukovalac podacima, odnosno lice koje donosi odluke o načinima i svrhama obrade je kompanija Candy Hoover Group S.r.l. sa sedištem na adresi Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB) i administrativnim sedištem na adresi Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Italy, IR kod / registar kompanija Monce i Brijance 04666310158 – PDV broj 00786860965 (u daljem tekstu: „CHG“).

Ovlašćeno lice za zaštitu podataka je odgovorno za nadzor usaglašenosti s uredbama, u vezi s obradom ličnih podataka koju obavlja kompanija CHG.

Ovlašćenom licu za zaštitu podataka se možete obratiti na sledeću adresu e-pošte data.protection@candy-group.com ili poštom na adresu:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

Na ruke Ovlašćenom licu za zaštitu podataka.  

PODACI KOJI SE OBRAĐUJU

Kada koristite Lokaciju, ostvarujete korist od usluga koje se nude, tražite pomoć i podršku, kompanija CHG obrađuje neke vaše lične podatke. U nastavku možete naći sve informacije.

Tip i izvor ličnih podataka

Kada posetite Lokaciju, konsultujete je ili popunite onlajn obrasce da biste npr. zatražili pomoć ili kada odlučite da primate komercijalne poruke, mi možemo da obrađujemo sledeće lične podatke (tj. podatke koji se odnose na lica čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi):

 1. podatke koje dostavite popunjavanjem onlajn obrazaca, ili tokom pružanja pomoći preko telefona kada je to moguće, npr. da biste zatražili pomoć, uključujući identifikacione podatke (ime i prezime), kontakt-podatke (adresu e-pošte, broj fiksnog i mobilnog telefona), adresu stanovanja, informacije o kupljenim proizvodima (datum kupovine, šifra i linija proizvoda, cena proizvoda itd.) i tip pomoći koju ste zatražili (uključujući informacije sadržane u prostoru namenjenom za detalje zahteva);
 2. podatke koje prikupljamo dok pretražujete Lokaciju (podaci navigacije) kao što su IP adresa ili URI (jedinstveni identifikator resursa) adrese zahtevanih resursa, vreme zahteva, način korišćen za slanje zahteva serveru, dimenzije datoteke odgovora, numerički kod koji odgovara odgovoru koji je poslao server (OK, greška itd.) i ostali parametri koji se tiču operativnog sistema korisnika i njegovog računarskog okruženja. Prenos takvih informacija čini deo upotrebe internet protokola za komunikaciju. Ovi podaci se ne prikupljaju u svrhu povezivanja s identifikovanim stranama na koje se oni odnose, ali mogu po svojoj prirodi, obradom i povezivanjem s podacima u vlasništvu trećih strana, da omoguće identifikaciju korisnika. Ovi podaci se mogu koristiti za utvrđivanje odgovornosti u slučaju da je počinjeno delo viskotehnološkog kriminala na veb-lokaciji.

RAZLOG OBRADE VAŠIH PODATAKA

Upotreba vaših ličnih podataka je potrebna da bismo vam omogućili da bezbedno koristite Lokaciju, da primate pomoć u vezi s proizvodom ili uslugama u vezi s proizvodom, registrujete svoj uređaj, za obradu bilo kojih daljih zahteva i primanje servisne komunikacije.

Važno je da znamo više o našim korisnicima i o tome kako se naše usluge koriste, da bismo vama i našim drugim korisnicima ponudili usluge koje poseduju viši stepen sigurnosti i koje su u skladu s tržišnim očekivanjima. Da bismo to uradili, možemo takođe analizirati te podatke u zbirnom obliku i uz vaš pristanak koristiti ove informacije da bismo vam se obratili i predložili vam proizvode i usluge kompanije Candy Group ili naših poslovnih partnera za koje smatramo da bi vas mogli zanimati. U nastavku možete naći sve informacije.

Svrha i pravna osnova obrade ličnih podataka

Vaši lični podaci će se obrađivati u sledeće svrhe:

 1. da bismo vam omogućili da bezbedno koristite Lokaciju i u cilju unapređenja vašeg iskustva pregledanja;
 2. Da bismo odgovorili na vaš zahtev za pomoć u vezi s rukovanjem, upotrebom i održavanjem kućnih uređaja ili da bismo odgovorili na vaša pitanja o našim proizvodima i uslugama. Ako vam zatražimo da popunite obrazac da biste nam poslali svoj zahtev, ne zaboravite da su podaci koji se unose u polja označena zvezdicom obavezni, u suprotnom ne bismo mogli da preuzmemo zahtev niti da ga obradimo, ako nam ne biste naveli takve podatke. Mi možemo da prikupljamo i obrađujemo ove podatke bez vašegpristanka jer je to potrebno da bismo vam pružili uslugu koju ste zahtevali;
 3. da bismo vam omogućili da registrujete svoj uređaj i da biste takođe imali koristi od bilo kojih dodatnih garancija, primali ažuriranja i servisne poruke na svoj uređaj, da bismo vam omogućili da pristupite svojim podacima i podacima vašeg uređaja i da biste zahtevali usluge podrške. Ako vam zatražimo da popunite obrazac da biste nam poslali svoj zahtev, ne zaboravite da su podaci koji se unose u polja označena zvezdicom obavezni, u suprotnom ne bismo mogli da preuzmemo zahtev niti da ga obradimo, ako nam ne biste naveli takve podatke. Mi možemo da prikupljamo i obrađujemo ove podatke bez vašeg pristanka jer je to potrebno da bismo vam pružili uslugu koju ste zahtevali;
 4. da biste primali naš bilten ako se pretplatite na tu uslugu. U tom slučaju obrada je neophodna da bismo vam pružili konkretnu uslugu;
 5. za primanje komercijalnih i promotivnih poruka putem automatizovanih načina kao što su e-pošta, SMS, kao i putem telefonskih poziva preko operatera za proizvode kompanije CHG i eventualno drugih kompanija Candy grupe, za učestvovanje u tržišnom istraživanju i anketama za utvrđivanje stepena zadovoljstva korisnika u vezi s proizvodima i primljenom podrškom, za vaše pozivanje u inicijative i događaje koje organizuje kompanija CHG. U tu svrhu je neophodan vaš pristanak, koji je stoga zakonski osnov za obradu. Osim ako ne budete bili protiv toga, tako što ćete nam se obratiti na gorenavedene adrese, želimo da budemo sigurni da ćemo vam slati samo poruke koje vas zanimaju i stoga ćemo kontaktirati s vama samo u vezi s ponudama ili porukama koje su odgovarajuće za vaš profil, na osnovu vaših željenih opcija, proizvoda koje ste registrovali i upotrebe naših usluga. Ne zaboravite da ako ne budete dali pristanak ili ne dostavite podatke koji su potrebni za ove svrhe, u svakom slučaju možete nastaviti da slobodno i u potpunosti koristite naše usluge, ali nećete dobijati naše komercijalne i promotivne poruke u vezi naših proizvoda;
 6. za analizu vaše onlajn aktivnosti na Lokaciji, uključujući korišćenjem podataka prikupljenih s drugih lokacija kompanije CHG ili trećih strana, preko alata za praćenje korisnika kao što je opisano u našim smernicama za upotrebu kolačića, dostupnim na sledećoj adresi [http://www.hoover.rs/sr_RS_latin/kolacici];
 7. za prijem komercijalnih i promotivnih poruka od naših poslovnih partnera koji posluju u domenu podrške i pružanja usluga osiguranja (npr. produženja garancija koja se plaćaju u ratama, polise osiguranja), za njihove aktivnosti marketinga, takođe na osnovu vaših željenih opcija i proizvoda koje ste kupili. U tu svrhu je neophodan vaš pristanak, koji je stoga zakonski osnov za obradu. Ne zaboravite da ako ne budete dali pristanak ili ne dostavite podatke koji su potrebni za ove svrhe, u svakom slučaju možete nastaviti da slobodno koristite naše usluge.

NAČIN OBRADE VAŠIH PODATAKA

Vaše podatke ćemo pre svega obrađivati putem alata za snimanje, ekstrahovanje, analizu i arhiviranje koji su zaštićeni sistemima koji obezbeđuju garancije sigurnosti u skladu s industrijskim standardima. Mi obrađujemo i čuvamo vaše podatke samo tokom vremena koje nam je potrebno da bismo izvršili ove aktivnosti, a mi primenjujemo tehničko-organizaciona rešenja za poništavanje ovih podataka nakon što te aktivnosti budu završene. U nastavku možete naći sve informacije.

Načini obrade

Vaše podatke ćemo obrađivati pre svega pomoću računarskih sistema i alata za analizu koje koriste ovlašćeni zaposleni, koje je obučila kompanija CHG. Mi preduzimamo mere kako bismo obezbedili da primena principa pravičnosti, zakonitosti i transparentnosti propisanih važećom zakonskom regulativom o zaštiti ličnih podataka (uključujući Uredbu), štiti vašu privatnost preko tehničkih i organizacionih mera sigurnosti koje obezbeđuju adekvatan nivo sigurnosti koji ima za cilj da spreči gubitak, zloupotrebu i nepravilnu upotrebu, kao i neovlašćeni pristup vašim podacima. Mi takođe možemo da koristimo kanale elektronske komunikacije (e-poštu, sisteme za trenutnu razmenu poruka itd.) i telefon (pozive, tekstualne poruke itd) i poštu.

Skladištenje podataka

Vaši podaci će se čuvati tokom perioda koji je neophodan za postizanje svrhe u koju su prikupljeni i u civilne svrhe, ne duže od 10 godina. Podaci o profilu, ako ih ima, neće se čuvati duže od 2 godine.

Ako ste se pretplatili na bilten ili dali pristanak za prijem naših komercijalnih poruka, možete da zahtevate otkazivanje ovih usluga u bilo kom trenutku, tako što ćete pisati na dolenavedene adrese. U tom slučaju, vaši podaci će se čuvati samo da bismo nastavili da vam pružamo usluge koje ste zatražili (npr. registracija proizvoda za relevantnu garanciju gde je to primenljivo, zahtevi za pomoć itd). Isto tako, ako ste pristali da primate naše komercijalne poruke, možete u bilo kom trenutku da uložite prigovor na profilisanje i personalizaciju ponuda kao što je dole navedeno.

LICA S KOJIMA SE DELE VAŠI PODACI

Da bi vam garantovala funkcionisanje veb-lokacije i da bi vam ponudila usluge koje veb-lokacija sadrži, kompanija CHG koristi treća lica kao dobavljače. Pristup vašim podacima od strane ovih dobavljača regulisan je posebnim obligacionim ugovorima koji ograničavaju upotrebu takvih podataka isključivo na obradu koja je neophodna za rad Lokacije i usluge dostupne na njoj, u skladu s našim uputstvima. Ovi entiteti imaju funkciju obrađivača podataka (u daljem tekstu: „Obrađivači podataka“) i od njih se može zatražiti da direktno odgovore ako obrađuju podatke na način koji nije u skladu s primljenim uputstvima.

U principu, kompanija CHG zadržava podatke u Italiji ili u Evropskoj uniji, ali pojedine podatke mogu obrađivati dobavljači koji se nalaze van Evropske unije. U takvim slučajevima kompanija CHG je zaključila posebne obligacione ugovore koji obavezuju dobavljača ne samo na gorenavedene garancije, već i na dodatne garancije koje su propisane Uredbom (npr. usvajanje ugovora koje je odobrila Evropska komisija u skladu s Uredbom). 

U nastavku možete naći sve informacije.

Komunikacija i otkrivanje podataka

Ne dovodeći u pitanje zakonom propisane komunikacije, vaši podaci mogu biti saopšteni ovlašćenim zaposlenima kompanije CHG koji su propisno obavešteni i obučeni ili zaposlenima trećih strana koji rade u ime i prema uputstvima kompanije CHG kao obrađivači podataka, uključujući kompanije koje obezbeđuju pomoć za kućne uređaje pre i posle prodaje.

U slučaju zahteva za pomoć, vaši podaci će biti obrađivani od strane Rukovaoca podataka, od strane kompanija u okviru Candy Group u vašoj zemlji koje nude ovu uslugu, a koje mogu pristupati informacijama koje se odnose na bilo koje nepravilnosti ili kvarove prijavljene od strane proizvoda.

Pored toga, za određene zahteve u vezi s lokacijom servera kompanije CHG i/ili njenih dobavljača, kompanija CHG takođe koristi dobavljače – kao obrađivače podataka – koji se nalaze u trećim zemljama van Evropske unije za pružanje usluga (uključujući usluge telefonske podrške i hostinga). U takvim slučajevima, kompanija CHG se obavezuje da će obezbediti adekvatan nivo zaštite i obezbeđenja, uključujući putem obligacionih ugovora, uključujući zaključivanje standardnih ugovornih odredbi. Za podatke koji su zabeleženi u CRM-u povezani dobavljač se pridržavao Štita privatnosti.

Tokom izvršenja svojih uobičajenih poslovnih aktivnosti, vaši podaci mogu biti otkriveni stručnjacima, firmama koje se bave savetovanjem ili drugim licima koja postupaju kao nezavisni rukovaoci podataka.

Pored toga, uz vaš pristanak, vaši podaci se mogu otkriti drugim stranama koje postupaju kao nezavisni rukovaoci podataka, uključujući poslovne partnere kompanije CHG koji posluju u domenu podrške i pružanja usluga osiguranja (npr. produženja garancija koja se plaćaju u ratama, polise osiguranja), za njihove aktivnosti marketinga ili pružanja usluga.

U slučaju pristanka na obradu podataka u svrhe marketinga, vaše podatke takođe mogu da obrađuju marketinške agencije ili druge kompanije, kao što su obrađivači podataka, u svrhe koje su povezane s upravljanjem i isporukom biltena i poslovnih informacija putem e-pošte, direktnog marketinga, tržišnog istraživanja ili drugih promotivnih aktivnosti, kao što su takmičenja i ceremonije dodele nagrada.

Konačno, u slučaju da je kompanija CHG uključena u kompanijske transakcije, uključujući vanredne transakcije, podaci se mogu otkriti licima koja su uključena u takve transakcije i potencijalnim stručnjacima koji pružaju podršku kompaniji CHG ili drugim licima uključenim u takve transakcije, ako je potrebno u svrhe relevantnih procena.

Za više informacija o tim obrađivačima podataka koji obrađuju vaše podatke u ime kompanije CHG možete da pošaljete pismo na adresu sedišta kompanije CHG, na ruke ovlašćenom licu za zaštitu podataka ili na sledeću adresu e-pošte data.protection@candy-group.com.

VAŠA ZAKONSKA PRAVA I NAČIN NA KOJI MOŽETE DA IH OSTVARITE

Po zakonu, imate pravo da kontrolišete način obrade vaših podataka i ako je potrebno, da ograničite upotrebu vaših podataka. Možete da ostvarite ova prava besplatno i u bilo kom trenutku tako što ćete se obratiti našoj kompaniji na adrese navedene na početku. Kompanija CHG će uraditi sve što je potrebno da bi vam olakšala ostvarivanje vaših prava.

U nastavku možete naći sve informacije

Prava lica na koje se podaci odnose

U skladu s članovima 15-21 Uredbe, i odgovarajućim članovima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Srbije, imate pravo da:

 • dobijete potvrdu o postojanju vaših ličnih podataka, pristupite tom sadržaju i dobijete kopiju (pravo pristupa);
 • ažurirate, izmenite i/ili ispravite vaše lične podatke (pravo na ispravku);
 • zahtevate otkazivanje ili privremenu obustavu ili ograničenje obrade ličnih podataka u slučajevima koji su propisani Uredbom, ili Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Srbije, uključujući slučaj u kojem su podaci obrađeni uz kršenje zakona ili ako nije potrebno čuvati bilo koje podatke u vezi sa svrhom u koju su podaci prikupljeni ili inače obrađeni (pravo na otkazivanje, privremenu obustavu i pravo na ograničenje);
 • povučete pristanak, ako je dat, u bilo kom trenutku i ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade na osnovu datog pristanka pre povlačenja (pravo na povlačenje pristanka);
 • u okviru ograničenja odredbi Uredbe ili Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Srbije primite kopiju podataka koja vam se obezbeđuje u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i imate pravo da zahtevate prenos tih podataka drugom Rukovaocu Podataka ako je to tehnički izvodljivo (pravo na prenosivost podataka);
 • uložite prigovor na obradu u slučajevima u kojima je to propisano Uredbom ili Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Srbije (pravo na prigovor).

 

Obaveštavamo vas da zahtevi za brisanje podataka podležu zakonskim obavezama i uredbama na snazi koje se odnose na skladištenje dokumenata.

Da biste ostvarili svoja prava, u svakom trenutku možete da pošaljete e-poštu na data.protection@candy-group.com ili poštom na

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

Na ruke Ovlašćenom licu za zaštitu podataka.

Kada nam se obraćate, obavezno uključite svoje ime, adresu e-pošte, poštansku adresu i/ili broj(eve) telefona, da biste obezbedili da možemo pravilno da obradimo vaš zahtev.

Ako smatrate da vaši podaci nisu obrađivani u skladu sa zakonom ili u slučaju spora oko njihove upotrebe, možete uložiti prigovor Nadzornom organu države članice u kojoj živite, radite ili u kojoj je došlo do navodnog kršenja.

Dalje informacije – veze

Lokacija takođe sadrži veze do lokacija treće strane; stoga vas pozivamo da pročitate njihove smernice za privatnost da biste saznali na koji način i u koje svrhe će vaši podaci biti obrađivani preko tih lokacija.

Ažuriranje ovih smernica za privatnost

Ove smernice za privatnost se mogu povremeno ažurirati, a kompanija CHG će označiti datum poslednjeg ažuriranja na dnu smernica za privatnost.

Poslednje ažuriranje  27/03/2019