DETEKTOVANJE: SISTEM SA VIŠE SENZORA

Skup naprednih senzora pažljivo prati kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru u realnom vremenu. Njihova visoka preciznost omogućena je laserskom tehnologijom. Nije potrebno dodatno održavanje. Uvek možete proveriti status vazduha u vašoj kući jednim pogledom, zahvaljujući LED prstenu koji sadrži 4 boje koje ukazuju na nivo kvaliteta vazduha, dok su detalji različitih zagađujućih agenasa vidljivi na displeju proizvoda ili u hOn aplikaciji.

Višestruki senzori detektuju:

PM

PM

Partikularni (PM) senzor je koristan za praćenje PM 10 i PM 2.5*, otkriven jednom u sekundi. Čestice Materije (PM) su minutne čestice koje bi mogle biti veoma štetne za zdravlje jer prodiru duboko u ljudski organizam. One su jako male i lagane i imaju tendenciju da ostaju duže u vazduhu utičući na respiratorni sistem i krvotok.

* PM 10 ima veličinu do 10 μm i sposobni su da prodru u gornji respiratorni trakt. PM 2.5 imaju veličinu do 2,5 μm i mogu da dopru do naših pluća i tako prodru dublje u naše telo.

CO Senzor i Alarm

CO Senzor i Alarm

Korisno je dobitijati stalne informacije o nivou i prisustvu Ugljen-monoksida. Ugljen monoksid može nastati iz procesa sagorevanja, kao npr. procesi koji potiču od grejača, ploča i šporeta. Senzor za ugljen monoksid obaveštava vas ukoliko postoji pristustvo istog u okolini, akustičnim signalom i obaveštenjem u hOn aplikaciji, i na taj način garantuje bezbedniji dom.

Gas (VOC)

Gas (VOC)

Ovaj senzor detektuje GAS (Isparljiva Organska Jedinjenja) koji može nastati od deterdženata, rastvarača, kozmetike i nameštaja, jednom u 20 sekundi.

Temperatura i vlažnost

Temperatura i vlažnost

Specijalni senzori pomažu u konstantnom nadzoru temperature i vlažnosti u vašem domu.

FILTRIRANJE:: H-TRIFILTER

H-TRIFILTER je ekskluzivan Hoover sistem filtriranja sačinjen od 3 različita sloja filtracije, sa posebnom funkcijom za svaki sloj, kako bi vam uvek obezbedio zaštitu od unutrašnjih polutanata do 0.1 mikrona.

 

1. Spoljašnji sloj

Funkcioniše po principu primarnog filtera, prikupljajući veće čestice poput ljudske dlake, dlake kućnih ljubimaca i prašine.

 

2. The HEPA (H13) filter

Drugi sloj uklanja 99,97% čestica veličine do 0,3μm: kao što su polen, grinje, bakterije i zagađenje na otvorenom, ali takođe hvata PM 10 i PM2.5. Pored toga, Hoover HEPA filter ima jedinstven tretman da inhibira polene koje je filter jednom uhvatio i učini ih bezopasnim, omogućavajući ljudima koji su alergični da upravljaju filterom u potpunoj bezbednosti.

 

3. Filter sa Aktivnim Ugljem

Treći filter uklanja štetne gasove i mirise. Sadrži aktivni ugalj koji, zahvaljujući svojoj poroznosti, apsorbuje organska isparljiva jedinjenja (VOC), isparenja, dim cigareta i NO2. GASNA VOC (isparljiva organska jedinjenja) su isparljiva hemijska jedinjenja (kao što je formaldehyde), koja obično potiču od deterdženata, lepka, rastvarača, kozmetike, elektronske opreme, pa čak i od nameštaja. Ona su potencijalno štetna po naše zdravlje u slučaju dužeg izlaganja. NO2 (Azot-dioksid) obično potiče od saobraćajnog zagađenja.

RASPRŠIVANJE: 360° PROTOK VAZDUHA

Zahvaljujući okruglom obliku H-PURIFIER-a i njegovom sistemu protoka vazduha od 360°, prečišćeni vazduh se ravnomerno širi u svim pravcima, prvo prema plafonu, a zatim preko prostorije kako bi se na brz i efikasan način stiglo do svakog mesta. Potrebno je samo 10 minuta da se prečisti vazduh u sobi od 20m2*.

*Vreme potrebno za čišćenje sobe od 20 m2 iz jednog čišćenja (pod pretpostavkom visine plafona od 2,4 m) na osnovu proizvoda max CADR.

Nazad