GARANCIJA

Šta uraditi za iskorišćenje prednosti garancije?

Za sve nedostatke kod proizvoda pri samoj dopremi aparata (koji se mogu pripisati proizvođaču), Hoover garantuje svoje proizvode prema uslovima i članovima definisanim u uslovima garancije i u saglasnosti sa zakonskim zahtevima u periodu od 2 godine od datuma kupovine, koja se može potvrditi fiskalnim računom.

Kako bi garancija bila funkcionalna, potrebno je da potrošač priloži fiskalni račun ili drugi dokument validan za legalne svrhe, potvrdu datuma i samog proizvoda. U slučaju održavanja, pomenuti dokumenti moraju biti pokazani tehničkom osoblju.

Šta zakonska garancija garantuje?

  • Besplatni i originalni rezervni delovi: u slučaju eventualnog kvara komponenti,
  • Besplatnu popravku.
  • Besplatan transport: u slučaju da popravka zahteva premeštanje aparata u radionice ovlašćenog Hoover serisa, transport plaća Hoover.
  • Besplatna zamena u slučaju da je proizvod nemoguće popraviti.
  • Nikakvi prilozi ovlašćenom servisnom centru u roku od prvih 6 meseci od kupovine aparata.